Washing Machine White

Item Height > 67cm

  • Zanussi Compact 50cm Wide Washing Machine Zwc1301 3kg 1300rpm
  • Zanussi Zwc1301 3kg 1300rpm Freestanding Washing Machine White Zwc1301